Mintos – Opinie, recenzja, forum, rozliczenie pit. Czy to oszustwo?

Przez długi czas badaliśmy możliwość inwestowania na platformie Mintos, a teraz przedstawiamy wyniki naszych testów. Dowiedz się, na ile procent rocznie możesz zarabiać, jakie są opłaty, a także poznaj wady i zalety inwestowania na tej platformie. Oferujemy również recenzje dotyczące firmy Mintos.

Kiedyś jedynie banki i firmy pożyczkowe miały możliwość osiągnięcia zysków z pożyczek. Teraz, dzięki platformie Mintos, każdy może zainwestować w pożyczki. Proces jest prosty, a ryzyko minimalizowane jest dzięki firmom pożyczkowym, które chcą dzielić się zyskami z inwestorami i samą platformą.

Mintos.com to innowacyjna platforma, która łączy pierwotnych inwestorów – firmy pożyczkowe – z zainteresowanymi inwestycją w pożyczki, oferując dużą stopę zwrotu przy minimalnym ryzyku.

Możesz inwestować w pożyczki udzielane w całej Europie. W każdej pożyczce bierze udział firma pożyczkowa, która działa na własnych zasadach, ale wszystkim zależy na zmniejszeniu ryzyka. Firma pożyczkowa odpowiada za udzielenie pożyczki, a dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo inwestorów.

Mintos zapewnia podwójne bezpieczeństwo dla inwestorów poprzez weryfikację pierwotnych pożyczkodawców, czyli firm pożyczkowych. Eksperci Mintos przeprowadzają wielopoziomową analizę portfela pożyczkowego firmy, jakości zarządzania, analizują sprawozdania finansowe i politykę oceny ryzyka, aby zapewnić bezpieczeństwo inwestorom.

Firmy pożyczkowe, które współpracują z Mintos, są stale oceniane i chronione przez gwarancję wykupu pożyczki w przypadku niespłacenia.

Inwestowanie w Mintos to opłacalny wybór – od momentu powstania w 2015 roku, ponad 370 tys. inwestorów z całego świata zainwestowało ponad 6 mld euro w pożyczki. Inwestorzy sfinansowali już ponad 31 mln pożyczek, co świadczy o niezwykłej popularności tej platformy inwestycyjnej.

Mintos – Opinie, zalety i wady w skrócie

Zalety
 • Platforma oferuje największą na świecie możliwość inwestowania w pożyczki społecznościowe.
 • Pozwala na inwestowanie w pożyczki udzielane w różnych państwach europejskich, w tym również w Polsce przez czołowych graczy na rynku pożyczek.
 • Platforma oferuje średnie odsetki na poziomie 12,83%, a także brak kosztów za otwarcie konta oraz za wpłaty i wypłaty.
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia gwarancja wykupu pożyczki.
 • Dodatkowo, inwestorzy mają dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych i mogą inwestować w różnego rodzaju pożyczki, w tym hipoteczne, samochodowe, na działalność gospodarczą, chwilówki, osobiste, rolne oraz factoring.
 • Platforma posiada przejrzyste zasady, a minimalna kwota inwestycji wynosi 10 euro lub równowartość w innej walucie.
 • Inwestorzy mogą również wycofać swoje środki w każdej chwili, nawet gdy pożyczka nie została jeszcze spłacona.
Czytaj więcej  Crypto Engine Opinie, Recenzja, Czy to Oszustwo ?
Wady
 • W tej chwili brak wad.

Co to jest Mintos i jak działa?

Mintos to platforma inwestycyjna, która działa na rynku od kilku lat, jednakże wciąż niektórzy zastanawiają się nad jej mechanizmem działania. Platforma ta nawiązuje współpracę z firmami pożyczkowymi, obecnie z 66 różnych firm z różnych miejsc na świecie, umożliwiając udzielanie pożyczek w 32 krajach. Przed podjęciem decyzji o nawiązaniu partnerstwa, firma pożyczkowa jest dokładnie badana przez Mintos.

Dla początkujących inwestorów warto wiedzieć, że Mintos oferuje narzędzia pozwalające na dywersyfikację portfela oraz osiągnięcie atrakcyjnych stóp zwrotu. Co ciekawe, inwestowanie na platformie nie wymaga bycia bogatym. Nawet osoby dysponujące niewielkimi oszczędnościami mogą rozpocząć inwestycje i powiększać swoje środki.

Raporty przedstawione przez platformę wskazują, że 90% inwestorów, którzy zainwestowali 500 euro, osiągnęło stopę zwrotu wynoszącą 10% lub więcej w ciągu roku. To wyniki, których nie można osiągnąć w inny sposób inwestowania.

Mintos – Inwestycja

Podczas naszego niemal dwuletniego testu na platformie Mintos, zdecydowaliśmy się na inwestycję 3000 złotych. Udało nam się osiągnąć roczny zwrot na poziomie 13,24%, co jest wynikiem godnym zainteresowania, zwłaszcza w porównaniu do innych sposobów inwestowania oszczędności. W naszym przypadku, zdecydowaliśmy się inwestować wyłącznie w pożyczki z gwarancją wykupu, w polskiej walucie.

Mintos – Opłaty

Dzięki temu, że platforma Mintos pobiera prowizję od firm pożyczkowych, inwestor nie musi ponosić dodatkowych kosztów związanych z:

 • inwestowaniem,
 • dokonywaniem wpłat i wypłat środków,
 • obsługą konta,
 • obsługą inwestorów.

Mintos pozwala na inwestowanie bez dodatkowych opłat, co czyni ją atrakcyjną dla inwestorów, którzy chcą zwiększyć swoje oszczędności.

Mintos funkcjonuje na terenie wielu krajów, co oznacza, że każdy inwestor jest odpowiedzialny za własne rozliczenie podatkowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym działa. Ogólne informacje dotyczące podatków są dostępne po zalogowaniu się na konto na platformie.

W Polsce osiągnięty dochód z inwestycji P2P jest opodatkowany, a raport dotyczący dochodów i pobranych podatków można pobrać po zalogowaniu się na konto na platformie Mintos.

Kto może inwestować na Mintos.com?

Mintos umożliwia inwestowanie zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom. W przypadku osób prywatnych wymagana jest pełnoletniość, posiadanie rachunku bankowego na terenie Unii Europejskiej lub w kraju trzecim o systemach AML/CFT równoważnych z unijnymi, a także pozytywna weryfikacja tożsamości.

Podmioty, takie jak spółki czy fundusze powiernicze, muszą być zarejestrowane w UE lub w kraju trzecim, spełniającym takie same wymagania jak osoby prywatne, oraz posiadać konto w banku.

Jaki jest ryzyko związane z inwestowaniem na Mintos.com?

Aby osiągnąć zysk z inwestycji, każdy inwestor musi zdać sobie sprawę z ryzyka, które towarzyszy każdej inwestycji, zwłaszcza tych, które mają na celu przynoszenie większych zysków niż zwykłe lokaty bankowe. Jednym ze sposobów minimalizacji ryzyka jest inwestowanie jedynie tych pieniędzy, które nie są przeznaczone na życie, a także takich, które nie pochodzą z kredytów.

Czytaj więcej  Vivus Pożyczka - Opinie klientów i ekspertów na temat chwilówki.

Mintos, jako platforma inwestycyjna, dokonuje oceny ryzyka związanego z inwestycją w konkretną pożyczkę, uwzględniając kilka ważnych czynników, takich jak dotychczasowa współpraca z firmą pożyczkową. Oferowane pożyczki otrzymują ocenę od 1 do 10, przy czym ocena 10 oznacza najwyższy poziom bezpieczeństwa, a ocena od 1 do 4 to najwyższe ryzyko.

Wyniki oceny są aktualizowane co kwartał na podstawie bieżących danych, co oznacza, że firma może odnotować wzrost lub spadek oceny. Pożyczki z zobowiązaniem odkupu są bezpieczniejszą opcją niż pożyczki bez zobowiązania, ponieważ w przypadku braku spłaty pożyczki, firma pożyczkowa odkupi ją po 60 dniach i spłaci wraz z odsetkami.

Inwestowanie w pożyczki na rynku pierwotnym i wtórnym daje możliwość sprzedaży posiadanych udziałów. Rynek pierwotny to proste rozwiązanie, polegające na inwestowaniu w pożyczki bezpośrednio oferowane przez firmy pożyczkowe. Rynek wtórny to miejsce, gdzie inwestorzy „handlują” pożyczkami między sobą, a sprzedaż to szybszy dostęp do środków i potencjalny dodatkowy zysk przy sprzedaży z premią.

Inwestorzy mogą korzystać z rynku wtórnego, aby kupić pożyczki, których nie ma na rynku pierwotnym, a dyskont oznacza niższą cenę niż pozostała kwota do spłaty. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie płaci rat, firma pożyczkowa podejmuje kroki windykacyjne, takie jak przypomnienie klientowi o terminie płatności, zmiana terminu płatności lub rozpoczęcie kolejnych procedur. Czas trwania procesu zależy od wielu czynników, w tym od polityki firmy pożyczkowej.

Czy Mintos jest bezpieczny i jak zminimalizować ryzyko?

Aby zminimalizować ryzyko inwestycyjne, warto inwestować w pożyczki z zabezpieczeniem, takie jak nieruchomości lub samochody. Bezpieczniejsze opcje to pożyczki ze zobowiązaniem odkupu, a także dywersyfikacja portfela inwestycyjnego oraz wybór strategii dostosowanej do naszych potrzeb. Unikanie ryzyka kursowego można osiągnąć, inwestując w złotówki.

Jeśli chodzi o inwestycje na platformie Mintos, należy pamiętać o bezpieczeństwie inwestycji oraz ochronie danych inwestorów, które są priorytetem dla tej platformy. Mintos dokłada wszelkich starań, aby ocenić ryzyko związane z firmami pożyczkowymi.

Chociaż mało prawdopodobne, w sytuacji upadku platformy, istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków, ponieważ Mintos nie podlega żadnym rekompensatom finansowym. Jednak liczby mówią same za siebie i wybór inwestowania na platformie Mintos jest atrakcyjną opcją dla każdego, kto szuka większego zysku i jest gotowy podjąć większe ryzyko.

Choć bezpieczne opcje inwestycyjne, takie jak lokaty czy konta oszczędnościowe, zapewniają gwarancję wypłaty, nie przynoszą one znaczących zysków. Dlatego też inwestowanie na platformie Mintos to ciekawa propozycja dla początkujących i doświadczonych inwestorów, którzy szukają większych zysków.

Jak rozliczyć Pit z Mintos?

W przypadku, gdy osoba nie prowadzi działalności gospodarczej jako pożyczkodawca, otrzymane odsetki od pożyczki w danym roku podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% jako przychód z kapitałów pieniężnych.

Czytaj więcej  Esketit Opinie, Recenzja - Przeczytaj zanim zainwestujesz!

Zazwyczaj podatek ten jest pobierany przez płatnika, a sam podatnik nie musi wykazywać tego przychodu w swoim zeznaniu rocznym. W przypadku, gdy osoba fizyczna otrzymała odsetki bezpośrednio, to wówczas powinna sama wykazać należny podatek dochodowy w wysokości 19% od kwoty otrzymanych odsetek w odpowiednim zeznaniu podatkowym.

Możliwe jest to w jednym z zeznań rocznych, takich jak PIT-36/PIT-36S w pozycjach 330 lub 331, PIT-36L/PIT-36LS w pozycji 110, PIT-38 w pozycji 33 lub PIT-39 w pozycji 30. Podstawą prawną dla tego typu rozliczeń są przepisy zawarte w art. 11a ust. 1, art. 30a ust. 1 pkt 1 oraz art. 45 ust. 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy podczas rejestracji w Mintos trzeba wysłać skan dowodu osobistego?

Wszystkie firmy, które przyjmują depozyty od swoich klientów (takie jak konta maklerskie, giełdy forex, giełdy kryptowalut, banki czy bukmacherzy), muszą wymagać od swoich klientów przedstawienia skanów dowodów osobistych oraz dokładnej identyfikacji.

To obowiązkowe w ramach procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML), które są narzucone przez Unię Europejską na mocy dyrektywy UE 2015/849.

Mintos – Opinie użytkowników

W dziedzinie finansów szczególnie ważne są opinie innych klientów, którzy już korzystali z usługi. Dlatego warto przejrzeć opinie na temat platformy Mintos, aby dowiedzieć się, co cenią klienci, a co krytykują.

Na początek warto wspomnieć o zaletach, ponieważ jest ich wiele. Klienci chwalą platformę Mintos za przejrzysty interfejs strony internetowej, możliwość korzystania z aplikacji mobilnej, a także różnorodność opcji inwestycyjnych, które oferuje. Dużo pozytywnych opinii zyskuje funkcjonalność ustawienia automatycznego planu inwestycyjnego.

Niestety, zdarzają się również negatywne opinie. Najczęściej krytykowana jest sama platforma, ale raczej ze względu na ryzyko inwestycyjne, a nie jej działanie. Wielu użytkowników, którzy ponieśli straty związane z inwestycjami, wyraża swoje niezadowolenie. Jednakże ryzyko inwestycyjne powinno być brane pod uwagę przed podjęciem decyzji o inwestycji, a nie należy winić platformy Mintos za straty poniesione przez inwestorów.

Mintos – Podsumowanie recenzji

Jednoznaczne stwierdzenie, czy inwestycja w pożyczki jest dla danej osoby odpowiednia, jest trudne i zależy od obecnej sytuacji rynkowej oraz gotowości inwestora do podjęcia ryzyka strat. Jednakże, Mintos oferuje przejrzyste i łatwe w użyciu narzędzie, które może przyciągnąć różne grupy odbiorców – zarówno początkujących inwestorów, jak i doświadczonych graczy na rynku finansowym. Korzystając z tej usługi, można znaleźć rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Przed rozpoczęciem inwestowania w pożyczki, należy dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe, co jest ważne dla każdego potencjalnego inwestora.

Sprawdź również naszą porównywarkę oraz kalkulator zysków

Podziel się z nami swoją opinią

Dodaj Odpowiedź

Thunderbird.pl - Najlepszy Ranking Produktów !
Logo